Hälsan kommer inifrån

Jag arbetar under tystnadsplikt och sekretess.

Jag stödjer dig i att påverka
ditt välbefinnande
och öka din självkännedom.

Hur kan du vara mer medveten här och nu?​
Lär dig observera dina tankar och känslor!
Använd olika meditationstekniker när du upplever obalans!
Våga släpp taget och lär dig att acceptera
och bara vara, utan att döma!

Sandra Färdeman – Diplomerad Terapeut och Reki-healer
Diplomerad terapeut är en person som enligt personlighetsdragen har fått många känslomässiga erfarenheter under livets gång då ”tidsmönstret” har varit dynamisk, flexibel och lärorik på många olika plan. Insamlingen, tolkningen och erfarenheterna under livets gång har bidragit till att mognadsprocessen från ett ”intagande” har övergått till ”utgivande” fas.

Livsuppfattningen av det alternativa tankesättet faller som en naturlig process som är en bekräftelse på något man känner till eller ”vet” inombords.

Känslomässiga erfarenheter på den hälsomässiga nivån med god kontakt av jaget är grundläggande principer till mognaden. Inriktning är hälsan och den friska/fria marknaden till privatpersoner, grupper, organisationer eller företag.

Reiki Healing

Reiki är enbart positiv och kan aldrig skada eftersom den aktiveras och strålar ut från utövarnas händer beroende på mottagarens behov. Man behöver inte vara sjuk för att få ta emot och må bra av en reikibehandling. Reikienergin går automatiskt dit kroppen mest behöver healing.  Reiki ger oss de mest naturliga egenskaper vi behöver.

Reiki Healing hjälper till följande:

– löser upp energiblockeringar
– reglerar balansen i energiflödet
– stärker kroppens energi
– ökar immunförsvaret
– är smärtstillande
– minskar stress och utbrändhet
– verkar avslappnande
– psykiskt och emotionellt lugnande

Hälsan kommer inifrån