Reiki healing

VÄLKOMMEN TILL REIKI

… en ny dimension av livskvalitet som gör världen till en bättre plats på riktigt!

Reiki

Reiki är en gammal Tibetansk energigivande behandlingsmetod som återupptäcktes av en Japansk läkare Miako Usui på 1800-talet.

Ordet ”Reiki” betyder Universiell Livskraft som är idag den snabbaste växande behandlingsformer i Sverige.

Ordet ”Healing” kommer från engelskan och betyder läkning. Reiki är en läkande och återhämtande friskvårdsteknik där utövaren kanaliserar och förmedlar livsenergi via sina händer.

Vi människor är födda med en fantastisk förmåga av intelligens, insikter och livsenergi. Reiki lär oss upptäcka och använda denna fantastiska förmåga och leder till en högre mental utveckling.

Lika viktigt som blodet cirkulerar i kroppen, lika viktigt cirkulerar denna värdefulla livsenergi i kroppen, genom kroppen och runtom kroppen.

När energierna blockeras då kommer man i obalans. Denna obalans ger psykisk obalans som senare kan ge fysiska sjukdomar. Healing är ett sätt att lösa upp dessa blockeringar som finns i energiflödet.

Vi människor har möjligheten till att använda Reiki Healing till självbehandling: Att läka vår egen kropp, våra medmänniskor, våra djur och vår natur.

Reiki är inte enbart healing utan det är en ny livsstil. Ett nytt sätt att tänka, känna, förstå och uppleva världen.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Hälsan kommer inifrån