Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Webbplats som tillhör Salnan Enterprise AB – viktig information

Sekretesspolicy

Salnan Enterprise AB respekterar integriteten hos varje individ som besöker vår webbplats, och all information som inhämtas om dig kommer i första hand att användas till att utföra de tjänster du efterfrågar och i andra hand till att förbättra de tjänster vi som företag tillhandahåller.

Informationen kommer inte att delges någon utanför Salnan Enterprise AB,s associerade företag, eller leverantörer, agenturer och licenstagare från dessa företag och andra företag med vilka Salnan Enterprise AB direkt eller indirekt har kommit överens om tjänster till förmån för dig. Den kommer att behandlas i enlighet med gällande lagstiftning avseende skydd av data och kan initialt lagras och behandlas i eller utanför Europeiska unionen var som helst i världen. Den kommer uteslutande att användas i samband med marknadsföringen av Salnan Enterprise AB produkter och tjänster samt relaterade produkter och tjänster.

Du har rätt att få reda på vilken information vi har om dig som person och att vid behov göra rättelser. Du har även rätt att be oss att inte använda informationen. Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att tillmötesgå dina önskemål. Det kan dock förekomma lagstiftning som lägger hinder i vägen.

Hälsan kommer inifrån